Thiết bị giảng dạy là các công cụ, dụng cụ được sử dụng trong quá trình giảng dạy, đào tạo, hướng dẫn và trình diễn. Các thiết bị giảng dạy có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật.

Trong lĩnh vực nha khoa, các thiết bị giảng dạy có thể bao gồm các mô hình răng, hàm, tủy răng, mô hình mặt, các dụng cụ học tập như kính lúp, máy chiếu, bảng tóm tắt, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

Việc sử dụng các thiết bị giảng dạy trong quá trình đào tạo sẽ giúp các sinh viên và học viên nha khoa nắm vững các kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nâng cao hiệu quả học tập và đào tạo.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.