Dây Tay Xịt Ghế Nha Khoa

175,000

Dây tay xịt ghế nha khoa là sản phẩm chuyên dụng được sử dụng trong nha khoa để cung cấp nước hơi hoặc làm sạch ghế nha khoa và đảm bảo vệ sinh và thoải mái cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.