Dầu tra tay khoan nha khoa

325,000

Dầu tra tay khoan nha khoa Hi Clean Spray là một trong những sản phẩm chất lượng cao được sử dụng trong công việc bảo dưỡng tay khoan nha khoa hàng ngày. Với công thức đặc biệt bao gồm chất làm sạch và dầu bôi trơn, dầu tra tay khoan nha khoa Hi Clean Spray đã được chứng minh là hiệu quả trong việc làm sạch và bảo trì tay khoan nha khoa.