Linh Kien Sua Chua Thay The Ghe Nha Khoa
Ghế Nha Khoa Cao Cấp Chính Hãng
Ghế Nha Khoa Chính Hãng Toàn Quốc

GHẾ NHA KHOA

40,000,000
39,000,000
135,000,000
35,500,000
35,000,000
55,000,000
72,000,000
37,500,000
36,500,000
65,000,000
56,500,000

MÁY HÚT DỊCH - HÚT ĐỜM

2,350,000
1,300,000
1,350,000
2,400,000

THIẾT BỊ NHA KHOA

THIẾT BỊ HÌNH ẢNH

VẬT TƯ & LINH KIỆN NHA KHOA

DỊCH VỤ SỬA CHỮA & BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NHA KHOA

THÀNH ĐẠT MEDICAL – ĐỒNG HÀNH CÙNG NHA SĨ